6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1023548CNR voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Studenten in de bachelor communicatiewetenschappen hebben 'Communicatiewetenschappen I’ gevolgd, alvorens dit opleidingsonderdeel op te nemen. Studenten in de bachelor Social Sciences hebben 'Introduction to Communication Studies' gevolgd, alvorens dit opleidingsonderdeel op te nemen.
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Communicatiewetenschappen
Onderwijsteam
Luk Van Langenhove (titularis)
Onderdelen en contacturen
18 contacturen Hoorcollege
18 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
114 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

The overall purpose of this course is to introduce students to the theories and research in social psychology as it relates to human communication. The course will present an overview of theories and approaches as well as of problems in this area. Also, applications to diverse communication practices will be dealt with. The first part will present an overview of classical social psychology approaches  to verbal and non-verbal communication. The second part will introduce novel approaches to the study of communication, inspired by the social constructionism and ‘discursive apporach’.

Bijkomende info

Slides and a reader will be made available on Canvas.

List of background reading material will be made available.

Leerresultaten

Algemene competenties

Knowledge outcomes:

  • to provide students with knowledge of classical and recent social psychological approaches to the study of human communication;
  • to provide students with knowledge of how to approach the study of human communication using basic social psychological theories and techniques.

Skill outcomes:

  • abilty to critically evaluate the social psychological literature on human communication;
  • ability to research, prepare and deliver an overview of a topic area realted to the social psychology of communication;
  • ability to analyse and synthesize complex literature relating to the social psychology of communication.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mondeling Examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Students will be given an assignment which will be discussed at the oral exam.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de communicatiewetenschappen: Standaard traject
Master of Educational Sciences: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)