6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4021134ENR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Students who want to enroll for this course, must have passed Financial Markets and Institutions.
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Business
Onderwijsteam
James Thewissen (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
14 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
110 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

In International Corporate Finance, we blend theory, practice and real-world case studies to allow students to truly understand what to do when confronted with an international financial problem at the company level. We cover advanced topics in international business finance such as exchange rate risk management, the valuation of international investment projects and the balancing of risk and reward in managing multinational corporations. The course aims to provide the student with both the theory and the practical tools that can be used to fulfill the tasks of an international finance manager.
These tasks include

 • financing in the narrow sense (funding, financial investments)
 • risk management (especially hedging, that is, risk reduction)
 • help in decision making by offering valuation of commercial or investment proposals.

Detailed content:

Introduction: Why do you need to understand international finance?
Module I: Currencies and Asset Prices

 • The foreign exchange market
 • Purchasing power parity and real exchange rates
 • International capital markets

Module II: Understanding foreign currency derivatives

 • Foreign currency futures
 • Foreign currency options

Module III: Multinational exchange rate exposure

 • Transaction exposure
 • Operating exposure

Module IV: Multinational capital budgeting and financing

 • Foreign direct investments
 • Country and political risk
 • International capital budgeting

This ex-ante list of content is conditional to changes during the academic year.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Slides of the lectures, cases and exercises via Canvas, Canvas
Handboek (Aanbevolen) : International Financial Management, Geert J. Bekaert & Robert J. Hodrick., 2de, Pearson, 9781292021393, 2013
Bijkomende info

The course consists of weekly lectures for which lecture slides are provided. All necessary material is provided on Canvas. Students who attend the lectures will find the provided lecture slides sufficient to prepare for the exam. In case you cannot attend the lectures or you need additional support, the textbook is highly recommended.

Leerresultaten

Algemene Competenties

By the end of the course, the student:

 • has a good insight into the workings of spot and forward currency markets and is able to calculate the market value of forward contracts and currency options.
 • is able to use forward contracts, options, and other financial or operational tools to hedge the exchange rate exposure in an international corporation.
 • can identify and quantify the exchange rate risk in different aspects of business operations (import/export transactions, foreign loans and investment,…) and suggest efficient solutions to manage these risks.
 • can see the fundamental sense, limitations and uses of traditional and international CAPMs as ways to set the cost of international capital.
 • can financially evaluate various forms of foreign direct investment
 • is able to calculate the value of an international investment project using adjusted net present value analysis (ANPV), the weighted average cost of capital approach (WACC) and the flow-to-equity method.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Het schriftelijk examen is een individueel, gesloten boek examen

Aanvullende info mbt evaluatie

The second exam opportunity will be similar to the first one, notably a written closed-book exam that determines 100% of the total grade.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master handelsingenieur: Standaard traject
Master in de toegepaste economische wetenschappen: Standaard traject
Master of International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Business Engineering: Business and Technology: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Educatieve master in de economie: standaard traject (90 ECTS, Etterbeek)