6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4021126ENR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Business
Onderwijsteam
Kris Boudt (titularis)
Steven Vanduffel
Onderdelen en contacturen
36 contacturen Hoorcollege
14 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
100 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

The “International Finance” course aims to provide the future global business and investment managers with the tools they need to make sound international financial decisions.

The course is organized around three topics (derivatives, behavioral finance and international financial management) such that, upon completion of the course, the student:

 • knows what derivatives are, the way they can be used and has insight in the fundamental principles of their pricing;
 • has a good understanding of the behavioral aspects in financial decision making;
 • has a thorough working knowledge of the managerial aspects of international financial management.
Studiemateriaal
Handboek (Aanbevolen) : Contemporary Financial Management, Moyer - McGuigan - Rao, 14de, Cengage, 9781337090582, 2018
Bijkomende info

Lecture notes, slides, syllabus.

Leerresultaten

General Competences

 • Achieving a thorough working knowledge of risk and reward in financial decision making and being able to apply this in the context of financial markets and international management;
 • Gaining insight in the valuation of derivatives;
 • Understanding the behavioral aspects of financial decision making;
 • Ability to make sound international financial decisions.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

There is one exam, testing all three topics, with the final grade being determined using a weight of

 • 25% for the topic Derivatives,
 • 25% for the topic Behavioral Finance, and
 • 50% for the topic International Financial Management. 
Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master of International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)