4 ECTS credits
100 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 9020769FNR voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep en betrokken faculteiten/vakgroepen
Hydrologie en Waterbouwkunde
Chemie
Onderwijsteam
Margaret Chen
Marc Elskens (titularis)
Ann Van Griensven
Steven Eisenreich
Onderdelen en contacturen
24 contacturen Hoorcollege
12 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

The course description can be consulted through this link.

Bijkomende info

The course description can be consulted through this link.

Leerresultaten

Learning outcomes

The course description can be consulted through this link.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Exam met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

The course description can be consulted through this link.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master of Sustainable Land Management: Urban Land Engineering (enkel aangeboden in het Engels)