4 ECTS credits
120 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020633DNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Biologie
Externe partnerinstelling(en)
Universiteit Gent
Onderwijsteam
Natacha Brion
Ann Vanreusel (titularis)
Onderdelen en contacturen
27 contacturen Hoorcollege
3 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
34 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

See link UGent:https://studiekiezer.ugent.be/studiefiche/en/C003807/2023

Bijkomende info

See link

Leerresultaten

General competencies

See link

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorie├źn:
Examen Schriftelijk bepaalt 80% van het eindcijfer

WPO Verslag bepaalt 20% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • written exam met een wegingsfactor 1 en aldus 80% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Part I (F. Dehairs, Oceanography): your score will contribute to 80 % of the final score. The exam is a written exam, closed book, evaluates HOC+WPO

Binnen de categorie WPO Verslag dient men volgende opdrachten af te werken:

  • report on practical exercise met een wegingsfactor 1 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Part I (F. Dehairs, Oceanography): your score will contribute to 80 % of the final score. The exam is a written exam, closed book, evaluates HOC+WPO

Aanvullende info mbt evaluatie

See link

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master of Marine and Lacustrine Science and Management: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)