3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020589EER voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam
Guillermo Sanz Gallego
Martine Goedefroy (titularis)
Onderdelen en contacturen
13 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
10 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

The course consists of two parts: first there is a brief theoretical introduction followed by hands-on exercises. The emphasis is on subtitling.The introduction also includes  live subtitling, audio description, dubbing, etc.

The student then puts the theory into practice by subtitling an audiovisual product. He/she is guided step by step  throughout this process. In this course unit the practices of Flanders are applied. 

Videomaterials are available in English, French and German. If possible, students work into their mother tongue so into Dutch, English, French, German, Spanish, Chinese, Arabic and Russian.

 

Bijkomende info

All information (presentations, links to websites, audiovisual products) can be found on the electronic learning platform and One Drive.

 

 

Leerresultaten

doelstellingen

The student has to be able to write and translate a script and to subtitle an audiovisual product. 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Permanente evaluatie met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: August/September: Subtitling assignment (80%) with oral discussion (20%).

Aanvullende info mbt evaluatie

Assessment: permanent assessment

Students are given different sub assignments. If these are not handed in or late, a 0 is given for this sub assignment.

When failing this class in the first session the student will get a new assignment at the beginning of July. This assignment (transcript and translation of script, subtitles in srt format ...) (80% of the mark) has to be handed in via the electronic learning platform at least one week before the oral exam (20%). The student notifies the lecturer by mail. 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Multilingual Mediation and Communication - 2 languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Multilingual Mediation and Communication (enkel aangeboden in het Engels)