3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020588EER voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam
Martina Temmerman (titularis)
Onderdelen en contacturen
13 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
64 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Students are introduced to insights from conversation analysis and linguistic discourse analysis and learn how to apply them in practice to media texts (spoken and written genres: political speeches, advertising,
new and social media). Argumentation analysis is an important aspect of discourse analysis.
 

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Documenten op de elektronische leeromgeving, Canvas
Bijkomende info

Support by arrangement and after classes

Leerresultaten

Eindcompetenties

The student:
• has meta-linguistic knowledge of semantics and pragmatics
• can analyse and assess texts from different genres
• can describe the research methods that are used in text and discourse analysis
• can apply these research methods independently and in a focused manner  
• has insights into how to construct an argument and the drafting of texts, and into the power of certain argumentation strategies
 

Eindcompetenties

-

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

The open book exam takes place in a computer room. Online sources may be consulted. Communication with others will not be allowed.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Master in de taal- en letterkunde: profiel taalkunde - 1 taal
Master in de taal- en letterkunde: profiel taalkunde - 2 talen
Master in het vertalen: 1 hoofdtaal
Master in het vertalen: 2 talen
Master in het tolken: 2 talen
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Linguistics 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Linguistics 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Multilingual Mediation and Communication - 2 languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Linguistics (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Linguistics (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Multilingual Mediation and Communication (enkel aangeboden in het Engels)
Educatieve master in de talen: 1 taal (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de talen: 2 talen (120 ECTS, Etterbeek)