3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020580EER voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam
Philippe Humblé (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
26 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
64 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

This course intends to introduce students to the intricacies of communication between cultures. In a series of ten talks lecturers with different backgrounds will give their point of view on cultural communication, specifically regarding their field of expertise. Theories to be presented will be: Edward T. Hall, Gert Hofstede, Brendan McSweeney, Ingrid Piller, Adrian Holliday.

 

Deze cursus heeft als doel de studenten kennis te laten met de problemen van de communicatie tussen culturen. In een reeks van tien voordrachten zullen docenten met verschillende achtergronden hun standpunt over culturele communicatie geven, in het bijzonder met betrekking tot hun vakgebied, taal, land. De volgende theorieën zullen aan bod komen: Edward T. Hall, Gert Hofstede, Brendan McSweeney, Ingrid Piller, Adrian Holliday.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) :
Bijkomende info

None

Leerresultaten

Eindcompetenties

Students are able to pin down differences in cultures in terms of parameters as seen in class, be it according to Hofstede’s, Hall’s, Trompenaar’s, Piller’s or others’ classifications. They are able to show that these differences are ascribable to geographical and/or educational circumstances and are not maybe induced but not determined by natural causes. At the end of term students are able to describe behaviours that are acceptable in specific cultures and are not in others, without this having any implication as to its moral valuation.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorie√ęn:
ZELF Paper bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie ZELF Paper dient men volgende opdrachten af te werken:

  • paper met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Exam January: Paper: 100,00

Aanvullende info mbt evaluatie

Evaluation will consist in the writing of a paper on a previously agreed topic (100%). 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de taal- en letterkunde: profiel taalkunde - 1 taal
Master in de taal- en letterkunde: profiel taalkunde - 2 talen
Master in het vertalen: 1 hoofdtaal
Master in het vertalen: 2 talen
Master in het tolken: 1 hoofdtaal
Master in het tolken: 2 talen
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Linguistics 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Linguistics 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Multilingual Mediation and Communication - 2 languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Linguistics (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Linguistics (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Multilingual Mediation and Communication (enkel aangeboden in het Engels)
Educatieve master in de talen: 1 taal (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de talen: 2 talen (120 ECTS, Etterbeek)