6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 9020229FNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Verantwoordelijke vakgroep
Faculteit Recht en Criminologie
Externe partnerinstelling(en)
Universiteit Gent
Onderwijsteam
Erik Franckx (titularis)
Onderdelen en contacturen
40 contacturen Hoorcollege
Inhoud

This course consists of an in depth study of the international law of the sea by means of case studies, followed by a number of critical questions aimed not only at testing the knowledge of the basic rules applicable to this field of law, but also linking up to other parts of the law of the sea or international law more generally.  These case studies cover about all major branches of the law of the sea and relate not only to the different maritime zones (high seas, internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, deep seabed), but also to issues such as maritime delimitation, straits, archipelagic waters, protection and preservation of the marine environment, conservation and management of high seas living resourses, maritime terrorism and security, and settlement of disputes.

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Cases and Materials on the Law of the Sea, Sohn, L.B., Noyes, J.E., Franckx, E. and Gustafson Juras, K., 2de, Brill, 9789004169906, 2014
Bijkomende info

..

Leerresultaten

Algemene competenties

The student is able to independently analyse concrete cases in the area of the international law of the sea and can frame them as legal issues to which he is able to apply the relevant international legal instrucments by making use primarily of the applicable international conventions and rules of customary international law.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • examen schriftelijk met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

100 % written exam

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Dit studiedeel maakt geen deel uit van vastgelegde afstudeervereisten. Het is aldus een vrij keuzevak.