3 ECTS credits
84 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1019898CNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
2e zittijd mogelijk
Neen
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
History, Archaeology, Arts, Philosophy and Ethics
Onderwijsteam
Jo Renate Bauwens
Bieke Abelshausen
Lisa Ahenkona
Karl Verstrynge (titularis)
Onderdelen en contacturen
8 contacturen Hoorcollege
26 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
30 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Course description:

Reason and Engage is a multidisciplinary elective that aims to encourage critical reflection and engagement on current issues in society. Principles such as free inquiry, civic engagement, sense of responsibility, engaged science, inter- and multidisciplinarity and sustainability are guiding.

The course explores one overarching theme each year and aims to connect theoretical knowledge and societal engagement.

All concrete information can be found on the website of Reason and Engage and on Canvas.

 

Organisation:

Reason and Engage consists of a series of lectures wherein speakers from various disciplines and expert domains discuss a different aspect of the overarching theme. The lectures take place at diverse locations in Brussels and are open to the public.

In addition, a series of seminars are scheduled. In the seminars we discuss the lectures before and after, and explain the approach of the assignments.

Reason and Engage is programmed in the first semester. All lectures and seminars take place in the evening from 6 to 8 pm.

Students' presence is required, absences are noted.

Studiemateriaal
Praktisch cursusmateriaal (Vereist) : Inleidende teksten en ander bronnenmateriaal met betrekking tot de thema’s die aan bod komen
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Digitaal cursusmateriaal: slides en video-opnames van de lezingen
Bijkomende info

The course Reason and Engage is taught in English.

The course material consists of introductory texts and other source material for the lectures and assignments.

Only students who have already obtained 120 credits in their bachelor's programme are eligible to take this course.

 

Leerresultaten

Leerresultaten

Learning outcomes:

-The students distinguish and know the different arguments presented in the academic debates on the overarching theme

-The students reflect critically and can formulate in a theoretically sound, informed and substantiated way their own ideas and opinions

-The students can involve the knowledge from other disciplines on their own expertise, field of knowledge and environment

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • proces- en productevaluatie met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Ter voorbereiding van het projectwerk dienen de studenten een projectfiche in. Deze bevat een korte beschrijving van de behandelde problematiek, een centrale vraagstelling, een samenvatting van de informatie die tijdens het verkennend bronnenonderzoek werd verwerkt, een overzicht van de leerdoelen voor het diepteonderzoek, een beschrijving van de gehanteerde (onderzoeks)methode en afspraken in verband met tussentijdse rapportage en uitwisseling.

  Richtlijnen hierbij zijn:
  o verwijzen naar kwaliteitsvol bronnenmateriaal en interactie met maatschappelijke actoren
  o blijk geven van kennis en begrip van de gehanteerde concepten
  o een relevante kwestie behandelen
  o alle teamleden nemen verantwoordelijkheid voor het project, taken zijn evenwichtig verdeeld

  Aan het eind van het academiejaar dienen de studenten een eindrapport in. Dit eindrapport wordt mondeling toegelicht tijdens een presentatiemoment (online of via fysieke bijeenkomst, al naargelang de omstandigheden).

  Richtlijnen hierbij zijn:
  o verwijzen naar kwaliteitsvol bronnenmateriaal en interactie met maatschappelijke actoren
  o verschillende perspectieven integreren
  o (systematisch) gebruik maken van wetenschappelijke theorieën, modellen en samenhangende interpretaties
  o blijk geven van kennis en begrip van de gehanteerde concepten
  o een onderbouwd standpunt uitwerken ten aanzien van de geformuleerde probleemstelling
  o innovatieve / creatieve denkpistes aanreiken ten aanzien van de behandelde thematiek
  o verwijzen naar persoonlijke verantwoordelijkheid en ervaring

  Meer gedetailleerde richtlijnen worden meegegeven in de studentenhandleiding, beschikbaar op Canvas.

Aanvullende info mbt evaluatie

There is no final exam for Reason and Engage.

The evaluation follows the pass/fail-principle.

The evaluation implies both process and product evaluation.

Process evaluation concerns presence, participation and input in the lectures and seminars.

Product evaluation relates to the quality of the assignments to be completed.

 

 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Startplan
Bachelor in de geschiedenis: minor Human Sciences
Bachelor in de geschiedenis: minor Social Sciences
Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie: Profiel profiel Kunstwetenschappen en archeologie
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Spaans-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Italiaans-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Spaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Duits
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Frans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de geneeskunde: Standaard traject (6 jaar)
Bachelor in de biomedische wetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de biomedische wetenschappen: Verkort traject
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie Profiel profiel computerwetenschappen
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Startplan
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur: Standaard traject
Bachelor in de fysica en de sterrenkunde: Standaard traject
Bachelor in de biologie: Standaard traject
Bachelor in de chemie: Standaard traject
Bachelor in de geografie: Standaard traject
Bachelor in de computerwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Frans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Nederlands-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Engels
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Frans-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Duits
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Engels-Spaans
Bachelor in de toegepaste taalkunde: Duits-Spaans
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor organisatie en beleid
Bachelor in de wiskunde en Data Science: Standaard traject
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-English (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-German (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-French (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-Italian (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Dutch-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: English-German (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: English-French (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: English-Italian (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: English-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: German-French (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: German-Italian (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: German-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: French-Italian (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: French-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor of Linguistics and LiteraryStudies: Italian-Spanish (enkel aangeboden in het Engels)
Master in de onderwijskunde: Standaard traject
Master in de psychologie: Afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie
Master in de farmaceutische zorg: Standaard traject NIEUW
Master in de geneesmiddelenontwikkeling: apotheker
Master in de geneesmiddelenontwikkeling: Traject zonder officinastage
Master in de biomedische wetenschappen: management en bedrijfsleven
Master in de biomedische wetenschappen: klinische biomedische wetenschappen
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: medische biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: moleculaire biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: agrobiotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: voedingsbiotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: chemische biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: biochemische biotechnologie
Master of Educational Sciences: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning: Traject 1 (Bachelor via SCH of VRB)
Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning: Traject 2 (Master op dossier)
Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning: Traject 3 (Bachelor of Master rechtstr)
Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT: informatie- en communicatietechnieken met profiel ingebedde systemen
Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT: informatie- en communicatietechnieken met profiel netwerken
Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica: elektromechanica met profiel duurzame energie
Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica: elektromechanica met profiel mechatronica
Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica: elektromechanica met profiel vervoertechnologie
Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica: luchtvaarttechnologie
Master of Biomedical Research: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid en gezondheid - profiel onderzoeksmatige verdieping
Schakelprogramma Master of Arts in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject