6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018134FNR voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Business
Onderwijsteam
Kris Boudt (titularis)
Steven Vanduffel
Onderdelen en contacturen
28 contacturen Hoorcollege
14 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
108 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

1.Introduction to derivatives

 • What are derivatives
 • How can they be used
 • What are the fundamental principles of their pricing

2.Pricing of derivatives

 • Replicating portfolios
 • Risk-neutral pricing
 • Pricing in incomplete markets

3.Concepts of Behavioral  finance

 • Prospect Theory
 • Limits to arbitrage
 • Behavioral portfolio allocation
 • Behavioral corporate finance

4. Financial Data Analytics with R

 • Modelling financial returns
 • Estimation of financial risk
 • Optimization and evaluation of financial portfolios
 • Behavioral corporate finance
Bijkomende info

Own notes and slides and Academic papers.

Teaching Methods

Lecture: collective contact-dependent moments during which the lecturer engages with learning materials
- Seminar, Exercises or Practicals (Practical): collective or individual contact-dependent moments during which the students are guided to actively engage with learning materials
- Independent or External Form of Study (Self): independent study

This description of the teaching methods is indicative, in order to assess the expected study load.

REGULAR AND WORKING STUDENTS (same moment, daytime)

Lecture: 28 hours (8 lectures of 2 hours and 4 lectures of 3 hours)

Practical: 14 hours

 • practicums: 6 x 2 hours
 • individual feedback: 2 hours

Self: 108 hours

 • keeping up with the course material during the semester, amounting to 1 hour per hour lecture: 28 hours
 • preparing exercises, amounting to 1 hour per hour practicum: 12 hours
 • paper: 16 hours
 • solving preparatory exam questions: 4 hours
 • preparation exam: 48 hours (6 days of 8 hours)
Leerresultaten

General competencies

Achieving a thorough knowledge of financial decision making in practice.

Gaining insight in what derivatives are, the way they can be used and their pricing. 

Learning to use R for financial data analysis. 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 75% van het eindcijfer

Examen Praktijk bepaalt 25% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 100 en aldus 75% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Praktijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Paper met een wegingsfactor 100 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

None.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de toegepaste economische wetenschappen: Standaard traject
Educatieve master in de economie: standaard traject (90 ECTS, Etterbeek)