5 ECTS credits
140 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4016310FNR voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Registration for Nuclear Energy and Reactors is allowed if one has successfully accomplished or is registered for 30 ECTS of (semi)common courses of year 1 of the standard learning path of the Master in Electromechanical Engineering, EN track (Dutch program idem).
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektrotechniek-Energietechniek
Onderwijsteam
Peter Baeten (titularis)
Onderdelen en contacturen
36 contacturen Hoorcollege
24 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

1) Nuclear energy in the world/Belgium, reactor types in the world

2) Neutronics: fission process, neutron interactions, cross-sections, neutron detection, neutron multiplication factor

3) Neutron transport & diffusion theory

4) Neutron statics: one group 1-D theory (bare, reflected), one group 3-D theory (bare, reflected), two group theory (bare, reflected)

5) Reactor kinetics: point kinetic equations, solutions for small reactivities, reactor start-up, piloting and shutdown operations

6) Reactor dynamics: reactivity effects (temperature, void, burn-up, Xe and Sm poisoning), perturbation theory, reactor stability, reactor excursion

7) Nuclear engineering: heat removal & mechanical integrity of components

8) Nuclear safety and radioprotection: main safety principles, main principles of radioprotection

9) PWR working principles: PWR circuit lay-outs, main parameter regulation

10) Fuel cycle and advanced reactors: basic elements of the fuel cycle and introduction to advanced reactors  

11) 1 Day visit to the Belgian Nuclear Research Centre SCK•CEN:

a. visit to research reactors BR1 & VENUS

b. lab sessions at BR1 and VENUS

12) exercises: cross sections, four factor formula, simple reactor statics problems (diffusion), simple reactor kinetics problems (point kinetics): selfstudy + one review session

Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Nuclear Energy and Reactors, Notes are provided by the professor, By the professor
Bijkomende info

Notes are provided by the professor

Leerresultaten

Algemene competenties

Learn the most important aspects related to nuclear reactor physics and obtain a more detailed comprehension of the safety and engineering aspects specific to nuclear energy production.

Knowledge oriented competences

Having in-depth knowledge and understanding of exact sciences with the specificity of their application to engineering.

Knowledge oriented competences

Having in-depth knowledge and understanding of the advanced methods and theories to schematize and model complex problems or processes.

Knowledge oriented competences

Having a broad scientific knowledge, understanding and skills to be able to design, produce and maintain complex mechanical, electrical and/or energy systems with a focus on products, systems and services. E.g. codepo project, courses around renewable, sustainable mobility,...

Knowledge oriented competences

Having an in-depth understanding of safety standards and rules with respect to mechanical, electrical and energy systems.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • oral exam met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Oral examination

Aanvullende info mbt evaluatie

Oral examination

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek: energie
Master of Electromechanical Engineering: Energy (enkel aangeboden in het Engels)