3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 9017665FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektronica en Informatica
Onderwijsteam
Michel Sonck (titularis)
Onderdelen en contacturen
15 contacturen Hoorcollege
7.5 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Working principle of a classical cyclotron; relativistic effects; synchronuous cyclotron; stability of particle beams in a classical and a synchronuous cyclotron

Auxiliary equipment and safety systems around cyclotrons

Neutron multiplication and chain reactions; control of a chain reaction by delayed neutrons; conceptual approach to the behavour of a nuclear reactor; kinetics of a nuclear reactor

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Nuclear Reactors and Cyclotrons, M. Sonck, 2012, -
Handboek (Aanbevolen) : An Introduction to Nuclear Engineering, J.R. Lamarsh & A. Baratta, 3de, Prentice-Hall, 9781292025810, 2013
Handboek (Aanbevolen) : An Introduction to Particle Accelerators, E. Wilson, Oxford University Press, 9780198508298, 2001
Praktisch cursusmateriaal (Aanbevolen) : Deeltjesversnellers, Collegediktaat 3.823, H.L. Hagedoorn & F.Schutte, Technische Hogeschool Eindhoven
Handboek (Aanbevolen) : Fundamentals of Nuclear Reactor Physics, E.E. Lewis, Academic Press, 9780123706317, 2008
Bijkomende info

None

Leerresultaten

Algemene competenties

This course will explain the use of cyclotrons and nuclear reactors for producing radionuclides as well as the difference between both production methodes.

Upon completion of this course the student will understand the basic working principles of classical and isochroneous cyclotrons, as well as the more advanced principles related to axial and orbital stability of cyclotron beams of charged particles. Students will gain a clear, however theoretical, understanding of the operating parameters of an isochroneous cyclotron and the safety provisions which have to be in place to allow save use of such a cyclotron. Auxiliary equipment like extraction systems, beam tubes, electromagnetic lenses, ... are covered as well.

Upon completion of this course the student will understand the detailed principles of chain reactions based upon the nuclear fission process and of the fundamental processes that allow keeping this nuclear chain reaction under control. The student will understand and be able to explain the behaveour of a nuclear reactor in its different working modes and will be able to predict and explain the kinetic behaveour of a nuclear reactor upon changes of reactivity. Allthough not fundamentally different, attention is only payed to research reactors, while power reactors are not treated.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mondeling Examen met een wegingsfactor 20 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding; gesloten boek examen

Aanvullende info mbt evaluatie

None

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken: Standaard traject
Master of Biomedical Engineering: Startplan (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Radiation Physics (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Biomechanics and Biomaterials (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Sensors and Medical Devices (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Neuro-Engineering (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Standaard traject (NIEUW) (enkel aangeboden in het Engels)