3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4016270FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Enrolling in 'Radiologic Techniques' means that you simultaneously take 'Medical Imaging' or have successfully passed ‘Medical Imaging’.
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektronica en Informatica
Externe partnerinstelling(en)
Universiteit Gent
Onderwijsteam
Decaan IR (titularis)
Onderdelen en contacturen
18 contacturen Hoorcollege
9 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Position of the course
The student will get knowledge and insight into the physical principles in medical
imaging. Special attention is given to quality assurance and performance
measurements of the various imaging techniques and dose calibrators.
Thereby this course is an addition to the courses of biomedical signals and images and
medical physics where the instrumentation and the effects of ionizing radiation are
respectively discussed.
The purpose is to prepare the student for a responsible function in biomedical imaging.
In this way the student can make well-considered judegements about the state of
biomedical imaging equipment. The student can also critically evaluate new
instrumentation trends.

Contents
•  Radiation detection
•  Radiation spectroscopy
•  Image quality: aspects of image quality
•  Nuclear medicine:
•  Introductio
•  Use and QC of dose calibratorsIntroduction
•  SPECT: principles and image quality
•  PET: principles and image quality
•  X-ray imaging:
•  Introduction
•  Conventional and digital radiography
•  Conventional and digital mammography
•  Fluoroscopy
•  CT
•  Medical grade display systems
•  Imaging techniques: integration

Bijkomende info

For more information, please look at the course specification on the following link:

http://studiegids.ugent.be/2015/EN/studiefiches/E025490.pdf

Leerresultaten

Algemene competenties

http://studiegids.ugent.be/2015/EN/studiefiches/E025490.pdf

1.  To understand the job content and responsibilities of a medical physicist in a nuclear medicine or radiology department.

2.  Being able to make well-considered judegements about the state of biomedical imaging equipment.

3.  Being able to critically evaluate new instrumentation trends in medical imaging.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

http://studiegids.ugent.be/2015/EN/studiefiches/E025490.pdf

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken: Standaard traject
Master of Biomedical Engineering: Startplan (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Radiation Physics (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Biomechanics and Biomaterials (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Sensors and Medical Devices (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Neuro-Engineering (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Standaard traject (NIEUW) (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Artificial intelligence and Digital Health (enkel aangeboden in het Engels)