6 ECTS credits
162 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1017118BNW voor werkstudenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt ‘Wiskunde II voor TEW’ en 'Micro-economie'gevolgd, alvorens ‘Bedrijfseconomie van de Non-Profit Organisaties’ op te nemen.​
Onderwijstaal
Nederlands
Onder samenwerkingsakkoord
Onder uitwisselingsakkoord mbt studiedelen
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Toegepaste economie
Onderwijsteam
Marc Jegers (titularis)
Onderdelen en contacturen
20 contacturen Hoorcollege
160 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Het bestaan van npo : vraag
Het aanbod aan npo en de npo manager
Efficiëntie
npo en strategie
npo : organisatiestructuren en culturen
npo en accounting
Financieel beleid van npo
npo marketing

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Managerial economics of non-profit organizations, Marc Jegers, 5de, VUBPress, 9789461170880, 2021
Bijkomende info

Toelichting werkvormberekening

Hoorcollege (HOC): collectieve contactmomenten waarop de docent de leerinhouden behandelt
- Werkvormen en praktische oefeningen (WPO): collectieve en individuele contactmomenten waarop de student onder begeleiding met de leerinhouden aan de slag gaat
- Zelfwerk en –studie (ZELF): contactonafhankelijke activiteiten

Onderstaande werkvormberekening is indicatief en geeft een aanduiding van de te verwachten studiebelasting

DAGSTUDENTEN

HOC: 20 uur

ZELF: 140 uur

  • cursus bijhouden tijdens het semester, a rato van 5 uur per uur HOC: 100 uur
  • voorbereiden examen: 40 uur (5 dagen van 8 uur)

WERKSTUDENTEN

HOC: 1 uur

ZELF: 160 uur

  • zelfstandig bestuderen en instuderen theorie: 160 uur
Leerresultaten

Algemene competenties

Kennis van de bedrijfseconomische theorie m.b.t. non profit organisaties.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Indien er multiple-choice vragen gesteld worden zal er een giscorrectie toegepast worden volgens de regel: verwachte waarde bij random antwoorden = 0.

Aanvullende info mbt evaluatie

Schriftelijk examen over inhoud HOC.

 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor politieke wetenschappen
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor rechten
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor sociologie
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor wijsbegeerte en moraalwetenschappen
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor management en beleid van de gezondheidszorg
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: Verkort traject na vooropleiding Professionele bachelor Bedrijfsmanagement met Afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit of Financie- en verzekeringswezen
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: Verkort traject na vooropleiding Professionele bachelor Bedrijfsmanagement met Afstudeerrichting Logistiek Management of Professionele bachelor toegepaste informatica
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: Verkort traject na vooropleiding Professionele bachelor Bedrijfsmanagement met Afstudeerrichting Marketing
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor onderwijs