3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1023678BNR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Chemie
Onderwijsteam
Yue Gao (titularis)
Onderdelen en contacturen
13 contacturen Hoorcollege
26 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

1.Introduction:

- The natural chemical composition of the main environments. The concept of enrichment relative to the natural biogeochemical composition.

- The relationship between chemistry, energy and climate change.

- The natural and disturbed cycles of biogenic elements (C, N) and toxic elements (such as Hg), and the cycles of substances that were introduced recently (the 20th century, eg CFCs) worldwide.

- The behavior of some highly toxic substances (eg dioxins, methylmercury)


2. Study of climate change through nutrients and organic substances in the aquatic environment:

- Prevention and sources of nutrients and organic matter. The natural and anthropogenic disturbed cycles

- Assimilation and fixation of inorganic nutrients in organic matter and mineralization of organic substances

- Transformation Processes: nitrogen (ammonification - nitrification - denitrification) and carbon dioxide (CO2 equilibria)

- Historical development on a global scale and impact on the environment (eg Quality Status Reports of the North Sea)

- Enrichment experiments using natural isotopes the study of productivity and decomposition of organic material


3. Pollution: organic and inorganic compounds:

- Classification based on toxicity and persistence. Risk to health.

- Origin and sources in aquatic, air, biota, soil. The natural and anthropogenic disturbed cycle.

- Historical development on a global scale: time series and natural archives.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Powerpoint slides en artikels, Learning platform
Handboek (Aanbevolen) : Environmental chemistry, A Global Perspective, G.W. vanLoon & S.J. Duffy, 4de, Oxford University Press, 9780198749974, 2017
Handboek (Aanbevolen) : Trace Metals in the Westerschelde Estuary, A Case-Study of a Polluted, Partially Anoxic Estuary,, Ed. W. Baeyens, Springer, 9789048150625, 2010
Digitaal cursusmateriaal (Aanbevolen) : Quality Status Reports North Sea, OSPAR Commission, Website OSPAR
Bijkomende info

Power point slides & articles 

Environmental chemistry, a Global Perspective. G.W. vanLoon & S.J. Duffy, Oxford University Press, 515pp.

Trace Metals in the Westerschelde Estuary: A Case-Study of a Polluted, Partially Anoxic Estuary, 1998. Ed. W. Baeyens, Kluwer Academic Publishers, 167pp.

Quality Status Reports North Sea, OSPAR Commission, London. Zie hun website.

Leerresultaten

Algemene competenties

Objectives of the class: 

Access natural environmental processes and determine how human activities, especially in the context of chemistry and energy have a negative impact on the environment. Studying key environmental processes, the anthropogenic (human-induced) impact on the environment, as well as formulating mitigation and remediation techniques are among the learning objectives of this course. 

Specific competences with this course introduce the students 

- To the main areas of chemistry and their applications; 

- to gradually learn scientific results critically interpret and thence to deduce the right conclusions; 

- To bring the dangers associated with the insight conducting experimental research and know and applying environmental security

.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • examen mondeling met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: 1ste en 2de zittijd: Het betreft een mondeling examen, maar er is een schriftelijke voorbereiding van ongeveer een half uur. De studenten kiezen zelf (blinde keuze) enkele vragen over de voornaamste milieuprocessen, de anthropogene (menselijke) verstoring ervan, methodes om die verstoring te kwantificeren en het gevaar voor het ecosysteem en de mens van die verstoring.

Aanvullende info mbt evaluatie

A written exam is requested

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie: Profiel profiel Archeologische Wetenschappen
Bachelor in de chemie: Standaard traject
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: medische biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: moleculaire biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: agrobiotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: voedingsbiotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: chemische biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: biochemische biotechnologie
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: chemie (120 ECTS, Etterbeek)