6 ECTS credits
155 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1015282BNR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Om dit opleidingsonderdeel te kunnen opnemen, moet je gelijktijdig het opleidingsonderdeel ‘Organische chemie: structuur’ opnemen of moet je reeds geslaagd zijn voor ‘Organische chemie: structuur’.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Chemie
Onderwijsteam
Steven Ballet (titularis)
Guido VERNIEST
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
39 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Hoorcollege

De volgende hoofdstukken komen aan bod:

HOOFDSTUK 1 : ORGANISCHE REACTIES
HOOFDSTUK 2 : ALKYLHALIDEN - NUCLEOFIELE SUBSTITUTIE
HOOFDSTUK 3 : ALKENEN – ADDITIES EN ELIMINATIES
HOOFDSTUK 4 : ALKYNEN - ADDITIES EN ELIMINATIES
HOOFDSTUK 5 : AROMATISCHE VERBINDINGEN - AROMATISCHE SUBSTITUTIES
HOOFDSTUK 6 : ALDEHYDEN EN KETONEN I. NUCLEOFIELE ADDITIE
HOOFDSTUK 7 : AMINEN
HOOFDSTUK 8 : CARBONZUREN en -DERIVATEN - NUCLEOFIELE ACYLSUBSTITUTIE 

WPO:

Oefeningensessies + 2 practica worden georganiseerd (onderwerpen kunnen variëren) . Tijdens de oefeningensessies worden ook de basisbeginselen van de NMR, IR en MS analyse van kleine organische verbindingen bijgebracht. 

 

 

.

Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Organische Chemie: Reactiviteit, S. Ballet, VUB, 2220170007397, 2020
Handboek (Aanbevolen) : Organic Chemistry, Clayden, Greeves, Warren and Wothers, 2de, Oxford University Press, 9780199270293, 2012
Handboek (Aanbevolen) : Solomons organic chemistry, Solomons & Fryhle, 12de, Wiley, 9781119248972, 2017
Bijkomende info

Tijdens de oefeningensessies (26u) leren de studenten theorie in praktijk om te zetten via het schrijven van reactiemechanismen en het oplossen van typische reactievragen. Deze oefeningensessies zijn niet verplicht.


Het WPO (13u) bestaat uit een practicum waarin een eerste kennismaking met praktische organische synthese gebeurt. Er zijn twee practica sessies, voorafgegaan door een inleidingsles over labotechnieken en veiligheid. Voorbeelden van reacties zijn de synthese van t-butylchloride en de nitrering van broombenzeen.

Deze practica zijn, in tegenstelling tot de oefeningensessies, verplicht. Bij ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nulscore voor het desbetreffende practicum. Bij gewettigde afwezigheid dient de student contact op te nemen met de titularis, ten einde afspraken vast te leggen om het practicum in te halen.

De evaluatie tijdens het WPO gebeurt continu door de begeleider en telt voor 10% van de eindscore. 

Bijkomende informatie kan gevonden worden in: 
ORGANIC CHEMISTRY, Clayden, Greeves, Warren and Wothers, Oxford University Press, 2012
of
ORGANIC CHEMISTRY, Solomons & Fryhle, 8th Ed. Wiley, 2017

Leerresultaten

Algemene competenties

De bachelordoelstelling om de student te introduceren in de hoofdgebieden van de scheikunde is hier van toepassing voor wat betreft de organische chemie.  Dit studiedeel brengt de student inzicht en kennis bij van reactiviteit van organische verbindingen, via een bespreking van de belangrijkste productklassen en van de typische reactiviteit van de belangrijkste functionele groepen.  De eindcompetenties zijn kennis en begrip van reactiviteit van organische verbindingen, en inzicht in reactiemechanismen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 70% van het eindcijfer

Examen Schriftelijk bepaalt 20% van het eindcijfer

WPO Labowerk bepaalt 10% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • examen mondeling met een wegingsfactor 1 en aldus 70% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Schriftelijke voorbereiding, mondelinge toelichting. Tijdens de mondelinge toelichting wordt kennis en inzicht getoetst.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • examen schriftelijk met een wegingsfactor 1 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie WPO Labowerk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • evaluatie practica met een wegingsfactor 1 en aldus 10% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: De evaluatie tijdens het WPO gebeurt continu door de begeleider en telt voor 10% van de eindscore.

Aanvullende info mbt evaluatie

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (draagt bij voor 70% van de eindscore)

en

Schriftelijk examen (draagt bij voor 20% van de eindscore)

Tijdens de mondelinge toelichting wordt kennis en inzicht getoetst.

De evaluatie van het WPO telt voor 10% van de eindscore.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de fysica en de sterrenkunde: Standaard traject
Bachelor in de chemie: Standaard traject
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: profiel cel- en genbiotechnologie
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: profiel chemie en bioprocestechnologie
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: Startplan
Master in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen: profiel procestechnologie
Master in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen: profiel materialen
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: biologie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: geografie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: fysica (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: wiskunde (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: ingenieurswetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)