3 ECTS credits
80 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1015240ANR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Biologie
Onderwijsteam
Franky Bossuyt (titularis)
Jasper Dierick
Onderdelen en contacturen
13 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
13 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

De hoorcolleges zijn gericht op het verschaffen van inzichten in de basisconcepten van evolutie. Om te beginnen wordt aangetoond dat er voldoende wetenschappelijke argumenten zijn om de evolutieleer te aanvaarden. Hierbij worden ook de argumenten van de theorieën van het creationisme en “Intelligent Design” versus evolutie besproken. Geleidelijkaan worden concepten toegevoegd en wordt de stap gemaakt van micro-evolutie naar macro-evolutie. De verschillende soort-concepten (en intraspecifieke variatie) komen aan bod, en een reeks mechanismen worden besproken: natuurlijke selectie, seksuele selectie, artificiële selectie, adaptatie, radiatie, soortvorming, extinctie.

De basisprincipes van evolutieve reconstructie worden aangeleerd en aan de hand van voorbeelden en oefeningen wordt geïllustreerd hoe fylogenetische bomen geanalyseerd kunnen worden in het kader van vragen rond moleculaire evolutie, biogeografie, co-evolutie, ... Ten slotte worden ook voorbeelden besproken ter illustratie van de variatie in snelheid van morfologische en moleculaire evolutie. De student leert om de waargenomen diversiteit van het leven te begrijpen in een evolutieve context.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Evolutie, Prints van Powerpoint presentaties van hoorcollege
Handboek (Aanbevolen) : Evolution, Mark Ridley, 3de, Blackwell Sciencesis, 9781405103459, 2003
Bijkomende info

 

Het boek “Evolution” van Mark Ridley (Blackwell Publishing) is aanbevolen maar niet verplicht. 

Leerresultaten

Algemene competenties

Na het volgen van de cursus evolutie zijn de studenten in staat de waargenomen diversiteit van het leven te begrijpen in een evolutieve context en hebben ze inzicht in levensgemeenschappen, van het niveau van populaties tot ecosystemen. De student maakt zich concepten met betrekking tot de evolutieleer eigen en kan verbanden leggen tussen deze concepten. Doordat ook de theoriën van het creationisme en ‘Intelligent Design’ worden besproken, leren de studenten informatie kritisch benaderen en argumenten formuleren. Tijdens het hoorcollege en het practicum leren de studenten aan de hand van oefeningen en wetenschappelijke artikels hoe op een kritische en wetenschappelijke manier antwoorden geformuleerd worden op evolutieve vraagstukken, en kunnen ze zelf probleemstellingen en hypotheses verwoorden. De studenten tonen dat ze op basis van wetenschappelijke artikels een presentatie kunnen maken in groep, ze kunnen zelfstandig bijkomende informatie opzoeken over het onderwerp en de informatie op een heldere manier communiceren. Bovendien kunnen ze kritische vragen stellen over zowel biologische, methodologische als ethische aspecten van evolutieve studies en antwoorden formuleren op deze vragen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

meerkeuze examen, correctie hogere cesuur

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de psychologie: Profiel arbeids- & organisatiepsychologie
Bachelor in de psychologie: Profiel klinische psychologie
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie: Profiel profiel Archeologische Wetenschappen
Bachelor in de fysica en de sterrenkunde: Standaard traject
Bachelor in de biologie: Standaard traject
Bachelor in de chemie: Standaard traject
Bachelor in de geografie: Standaard traject
Bachelor in de computerwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de wiskunde en Data Science: Standaard traject
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: geografie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: chemie (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: fysica (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: wiskunde (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: ingenieurswetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de lichamelijke opvoeding: standaard traject (120 ECTS, Etterbeek)
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sportbeleid en sportmanagement - profiel onderwijs
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid en gezondheid - profiel onderwijs
Master in de bewegings- en sportwetenschappen: Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel onderwijs
Schakelprogramma Master of Science in de biologie: Ecologie