6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4012536FNW voor werkstudenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Dit opleidingsonderdeel is enkel toegankelijk voor werkstudenten.
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder uitwisselingsakkoord mbt studiedelen
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Politieke Wetenschappen
Onderwijsteam
Karen Celis (titularis)
Onderdelen en contacturen
33 contacturen Hoorcollege
117 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

This course is an introduction to politics and to political science from an intersectional perspective. The course presents the core political concepts and theories. These are discussed and critiqued from an intersectional perspective implying  (i) a critical analysis of bias, processes of marginalization and exclusion, and mechanisms of inclusion and privileging in the functioning of politics and political institutions; (ii) a critique of the discipline that studies politics, political actors, institutions and processes. The course zooms in on the relationships of disadvantaged groups with politics and how this differs from dominant privileged groups and moves marginalized voices in political science from the margins to the centre.

Studiemateriaal
Handboek (Aanbevolen) : Political Science is for Everybody, An Introduction to Political Science, Atchison, I. (ed.), University of Toronto Press, 9781487523909, 2021
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Additional readings, Canvas
Bijkomende info

Not applicable.

Leerresultaten

Algemene competenties

LO1: Students know and understand the core political concepts and theories
LO1: Students know and understand the core political concepts and theories about diversity in politics
LO3 Students know and understand intersectional processes of political marginalization and privileging
LO4: Students see the intersectional biases in the political science discipline, understand their causes and effects, and develop a critical approach to the disciplin

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Not applicable.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de communicatiewetenschappen: media & cultuur
Master in de communicatiewetenschappen: media, journalistiek en politiek
Master in de politieke wetenschappen: democratie en leiderschap
Master of Educational Sciences: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)