3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4012488FER voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Enrolling in 'Radiochemie’ means that you simultaneously take 'Nuclear Physics' or have successfully passed ‘Nuclear Physics’.​
Onderwijstaal
Nederlands
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Toegepaste Natuurkunde en Fotonica
Externe partnerinstelling(en)
Universiteit Gent
Onderwijsteam
Filip DE VOS (titularis)
Onderdelen en contacturen
30 contacturen Hoorcollege
Inhoud

Zie UGent fiche: http://studiegids.ugent.be/2015/EN/studiefiches/E025470.pdf


1.Fysische basis van productiemethoden van  medisch relevante radionucliden voor diagnose en therapie.
Reactor produkten (99Mo-99mTc, 131I, 90Sr->90Y)
Cyclotronprodukten (201Tl, 111In,123I,125I)
PET isotopen (18F,15O,64Cu)
Innovative radionuclides voor diagnose en therapie (IAEA lijst).
Vergelijking mogelijke routes reactor versus versneller.

2. Elementen van cyclotronfysica : principes en opbouw van een cyclotron, relativistische correcties ,isochroon cyclotron, radiale variaties magnetisch veld, betatron oscilaties en resonanties, azimutale veldveranderingen en stabiliteit in een isochrone versneller.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Radiochemie, lesnota's, http://http://studiegids.ugent.be/2015/EN/studiefiches/E025470.pdf
Bijkomende info

wordt gedoceerd in Gent - http://http://studiegids.ugent.be/2015/EN/studiefiches/E025470.pdf

 

Leerresultaten

Algemene competenties

Opmerking: de hoofdtitularis is Prof. F. De Vos (Farmaceutisch Instituut Universiteit Gent)

http://http://studiegids.ugent.be/2015/EN/studiefiches/E025470.pdf

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: examen

Aanvullende info mbt evaluatie

http://http://studiegids.ugent.be/2015/EN/studiefiches/E025470.pdf
 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken: Standaard traject
Master of Biomedical Engineering: Startplan (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Radiation Physics (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Biomechanics and Biomaterials (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Sensors and Medical Devices (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Profiel Neuro-Engineering (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Biomedical Engineering: Standaard traject (NIEUW) (enkel aangeboden in het Engels)