6 ECTS credits
180 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020150FNR voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Duits
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam
Inge Arteel
Mathias Meert (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
15 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
75 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

In dieser Vorlesung steht der Begriff Intermedialität als medienüberschreitendes ästhetisches Phänomen im Mittelpunkt. Anhand von ausgewählten theoretischen Texten werden zunächst ältere und jüngere Definitionen dieses Begriffs erläutert. Danach werden Detailanalysen von unterschiedlichen intermedialen Kunstformen vorgenommen, unter anderem: Text- und Bildcollagen; das literarische Hörspiel als Vermischung von Literatur und Musik bzw. Klang; die Pantomime als Integration von Text und Körpersprache.

In deze cursus staat het begrip intermedialiteit als grensoverschrijdend mediaal fenomeen centraal. Aan de hand van een selectie theoretische teksten worden eerst oudere en nieuwere definities van intermedialiteit bestudeerd. Daarna volgen gedetailleerde analyses van verscheidene intermediale kunstvormen, onder andere: tekst- en beeldcollages; het literair hoorspel als vermenging van literatuur en muziek of klank; de pantomime als integratie van tekst en lichaamstaal. 

 

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Reader Intermedialität, verplichte theoretische en literaire teksten en audiovisueel materiaal, Scans op het leerplatform
Handboek (Vereist) : Die Stunde da wir nichts von einander wussten, Ein Schauspiel, Peter Handke, Suhrkamp, 9783518242353, 2019
Bijkomende info

Dit college is opgebouwd als interactief seminarie waarbij elke student individueel een uiteenzetting voorbereidt over één van de opgegeven thema's, aan de hand van enkele wetenschappelijke teksten.

Het seminarie krijgt vorm als actieve uitwisseling van interpretaties en analyses. Elke week moeten de studenten de teksten voorbereiden die besproken zullen worden.

De helft van de colleges vindt plaats aan de VUB, de andere helft aan de ULB. Deelname aan de colleges aan de ULB is verplicht voor de VUB studenten. 

Prof. Arteel geeft de colleges samen met Prof. Helga Mitterbauer.

De VUB studenten worden geëxamineerd door Prof. Arteel, de ULB studenten door Prof. Mitterbauer.

Leerresultaten

Algemene competenties

De studenten kunnen de betekenis en ontwikkeling van het begrip "intermedialiteit" verwoorden.

De studenten kunnen de relatie tussen de diverse artistieke media uitleggen.

De studenten kunnen zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren en deze trachten te beantwoorden.

De studenten kunnen onderzoeksresultaten exhaustief, wetenschappelijk onderbouwd en in zeer goed Duits presenteren.

De studenten kunnen presenteren en discussiëren met medestudenten gedurende 30 minuten en dit herwerken tot een volwaardige paper.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 30% van het eindcijfer

Examen Schriftelijk bepaalt 30% van het eindcijfer

Examen Praktijk bepaalt 20% van het eindcijfer

Examen Andere bepaalt 20% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 30% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: mondeling examen dat peilt naar inzichten en verbale vaardigheden, met voorbereidingstijd, met gelezen teksten

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Volwaardige paper met een wegingsfactor 1 en aldus 30% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: volwaardige paper op basis van de presentatie, in te dienen aan het begin van de examenperiode

Binnen de categorie Examen Praktijk dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Presentatie met een wegingsfactor 1 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: exhaustieve presentatie van 30 minuten over een thema van het college

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • actieve participatie met een wegingsfactor 1 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: permanente evaluatie van actieve deelname aan de lessen

Aanvullende info mbt evaluatie

De mondelinge presentatie is verplicht om te kunnen slagen voor het opleidingsonderdeel als geheel.

Het examenonderdeel "mondelinge presentatie" kan niet worden hernomen in tweede zittijd. Het deelresultaat voor dit examenonderdeel wordt overgedragen naar de tweede zittijd.

De studenten moeten zowel slagen voor de paper als voor het mondelinge examen om te kunnen slagen voor het gehele opleidingsonderdeel.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de taal- en letterkunde: Italiaans-Duits
Master in de taal- en letterkunde: profiel letterkunde - 1 taal
Master in de taal- en letterkunde: profiel taalkunde - 1 taal
Master in de taal- en letterkunde: profiel letterkunde - 2 talen
Master in de taal- en letterkunde: profiel taalkunde - 2 talen
Master in de taal- en letterkunde: profiel intermedialiteit - 1 taal
Master in de taal- en letterkunde: profiel intermedialiteit - 2 talen
Master in de taal- en letterkunde: profiel neuro- en psycholinguïstiek - 1 taal
Master in de taal- en letterkunde: profiel neuro- en psycholinguïstiek - 2 talen
Master in de taal- en letterkunde: profiel meertaligheid en vreemdetaalverwerving - 1 taal
Master in de taal- en letterkunde: profiel meertaligheid en vreemdetaalverwerving - 2 talen
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Literary Studies 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Literary Studies 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Linguistics 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Linguistics 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Psycholinguistics and Neurolinguistics 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Psycholinguistics and Neurolinguistics 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition 1 Language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition 2 Languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Intermediality - 1 language (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profile Intermediality - 2 languages (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Literary Studies (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Literary Studies (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Linguistics (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Linguistics (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Psycholinguistics and Neurolinguistics (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Psycholinguistics and Neurolinguistics (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Multilingualism and Foreign Language Acquisition (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Intermediality (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Linguistics and Literary Studies: Profiel Profile Intermediality (enkel aangeboden in het Engels)
Educatieve master in de talen: 1 taal (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de talen: 2 talen (120 ECTS, Etterbeek)