6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4017108ENR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Business Technology and Operations
Onderwijsteam
Marc Van Overmeire (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
13 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Content of theoretical lessons: Historical introduction; The engineering design process (with case histories); (analysis and implementation); Protection of technical kwowledge; European regulations,Innovation strategy and management; Hazards of new technology, ethics and product liability; Global warming.
During the course , there will be some seminars by invited speakers from industry and some visits to selected companies. The student has to write 3 papers on selected topics, dealing with FMEA, environment and new technologies.

Bijkomende info

Student will receive copies of slides used during the course.

Leerresultaten

General competencies.

Purpose is that the student gets an insight in technology and his different phases: design,production and operation. The student  must also know and be able to estimate  the risks related to the application of technology on local and global level.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 40% van het eindcijfer

HOC Paper bepaalt 60% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mondeling Examen met een wegingsfactor 1 en aldus 40% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Studenten krijgen 2 vragen. Schriftelijke voorbereiding zonder gebruik van cursusmateriaal.

Binnen de categorie HOC Paper dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Paper met een wegingsfactor 1 en aldus 60% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: 3 papers + vragen ivm deze 3 papers.

Aanvullende info mbt evaluatie

Students receive two questions; answers can be prepared without using lecture material.
Questions will also asked on basis of the 3 written papers.
Oral examination: 40 %
Papers: 60 % (questions included).

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master of Business Engineering: Business and Technology: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)