6 ECTS credits
170 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4017071FNW voor werkstudenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Students who want to enroll for this course, must have passed ‘Financial Markets and Institutions'.
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Business
Onderwijsteam
Freddy Van Den Spiegel (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
26 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
118 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

1. Introduction to banking;
2. Central banking and bank regulation;
3. Bank Management.

Studiemateriaal
Handboek (Aanbevolen) : Introduction to banking, B. Casu, C. Girardone, P. Molyneux, 3de, Prentice Hall, 9781292240336, 2021
Bijkomende info

Teaching Methods

Lecture: collective contact-dependent moments during which the lecturer engages with learning materials
- Seminar, Exercises or Practicals (Practical): collective or individual contact-dependent moments during which the students are guided to actively engage with learning materials
- Independent or External Form of Study (Self): independent study

This description of the teaching methods is indicative, in order to assess the expected study load.

REGULAR STUDENTS AND WORKING STUDENTS

Lecture: 26 hours (13 x 2 hours)

Practical: 26 hours (13 x 2 hours)

  • case studies

Self: 118 hours

  • keeping up with the course material during the semester, amounting to 2 hours per lecture: 26 hours (13 x 2 hours)
  • preparation case studies, amounting to 2 hours per practical: 26 hours (13 x 2 hours)
  • intensively following up on the news and financial reporting, amounting to 2 hours per week: 26 hours (13 x 2 hours)
  • preparation exam: 40 hours (5 days of 8 hours)
Leerresultaten

General competencies

The banking sector is going through a fundamental transition process. Technology, liberalisation of capital markets and globalisation of the world economy change fundamentally the environment in which financial intermediaries operate. This process of change is even more fundamental within the European Union, where the single currency and the political goal of financial integration push banks even stronger towards cross border strategies. The course will give an overview of the new environment for banks, and its consequences on bank organisations, products and strategies.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mondeling Examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Met schriftelijke voorbereiding

Aanvullende info mbt evaluatie

Not applicable.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de toegepaste economische wetenschappen: Standaard traject
Master of International Business: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Master of Business Engineering: Business and Technology: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Educatieve master in de economie: standaard traject (90 ECTS, Etterbeek)