3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1017601BNR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Bio-ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
Damya Laoui (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
12 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Het begrip Biotechnology wordt uitgelegd

We overlopen dan de verschillen tussen prokaryotes, eukaryotes en viruses en de concepten van het centrale dogma: van gen tot proteine (DNA, replicatie, transcriptie, translatie, proteinen)

Deze basiskennis wordt dan toegepast in de volgende concepten:

Genetische manipulatie en recombinant DNA technologie
Proteinen als product
Medische biotechnologie
Microbiele biotechnologie
Plant biotechnologie
Dier biotechnologie

Er wordt ook aandacht besteed aan de regulatorische en ethische vragen omtrent biotechnologie.

 

 

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Cursusnota's en alle getoonde powerpointpresentaties
Handboek (Aanbevolen) : Biochemistry, Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko & Lubert Stryer, 10e, WH Freeman abd Co, 9781319498504, 2023
Handboek (Aanbevolen) : Introduction to Biotechnology, William J. Thieman & Michael A Palladino, 4de, Pearson/ Benjamin Cummings, 9781292261775, 2019
Bijkomende info

Alle getoonde powerpointpresentaties en/of video-opnames zijn beschikbaar op het leerplatform.

Aanvullend studiemateriaal:
Boek: 'Introduction to BIOTECHNOLOGY'
(4th Edition)
William J. Thieman & Michael A Palladino
Pearson/ Benjamin Cummings, 201
9.

Boek: 'BIOCHEMISTRY' (9de editie)
Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko & Lubert Stryer
WH Freeman abd Co., 2019

Leerresultaten

Algemene competenties

De student kent de verschillen tussen prokaryoten, eukaryoten en virusen.

De student is in staat de de essentiele stappen in DNA replicatie te verklaren alsook het proces van transcriptie en translatie

De student kent:

De gangbare methoden om vreemd DNA te kloneren in bacterien.

De concepten gebruikt in de medische biotechnologie, dierlijke biotechnologie, plant biotechnologie, microbiologie  & voeding, fermentatie, vaccins.

De student is in staat kritisch de ethische apsecten van biotechnologie te evalueren

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieƫn:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Mondeling examen met mogelijkheid tot korte voorbereiding (open boek)
  De studenten krijgen 3 vragen:
  1 vraag handelt over de omzetting van een aminozuursequntie naar nucleotidesequentie en het ontwerpen van bruikbare PCR primers om het gen te amplifiƫren en te kloneren.
  vraag 2 en 3 peilen naar de kennis van de hoofdstukken gezien tijdens de cursus.

  Voorbeelden:
  Wat zijn de mogelijkheden, problemen en risico's met gentherapie?
  Wat zijn vetzuren, lipieden en membranen; wat zijn carbohydraten en suikers, hun rol, functie en belang?

Aanvullende info mbt evaluatie

Mondeling examen
De studenten krijgen 3 hoofdvragen die schriftelijk kunnen worden voorbereid.
De genetische code wordt ter beschikking gesteld.

 

1 vraag handelt over de omzetting van een aminozuursequntie naar nucleotidesequentie en het ontwerpen van bruikbare PCR primers om het gen te amplifiëren en te kloneren.
vraag 2 en 3 peilen naar de kennis van de hoofdstukken gezien tijdens de cursus.

Voorbeelden:
- Je krijgt een aminozuurseqeuntie. Zet deze om naar nucleotidesequentie en ontwerp bruikbare PCR primers.

- Wat zijn de mogelijkheden, problemen en risico's met gentherapie?
- Wat zijn basen en nucleinezuren, hun structuur, functie en belang?

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie Profiel profiel computerwetenschappen
Bachelor in de fysica en de sterrenkunde: Standaard traject
Bachelor in de chemie: Standaard traject
Bachelor in de computerwetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de wiskunde en Data Science: Standaard traject
Master in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen: profiel procestechnologie
Master in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen: profiel materialen