6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1009062CNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
De inschrijvingsvereiste is enkel geldig voor bachelorstudenten geografie en master studenten stedenbouw en ruimtelijke planning. Je hebt ‘Politieke en economische geografie’ gevolgd, alvorens ‘Urban Geography’ op te nemen.
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Geografie
Onderwijsteam
David Bassens (titularis)
Bas Van Heur
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
26 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
15 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

The course introduces students to the key theoretical debates in urban studies, focusing in particular on the spatial/geographical dimensions of cities and urbanization. It adopts a theoretically pluralist approach towards urban studies. The course offers urban systems perspectives, debates political economy perspectives such as world-city formation, discusses urban diversity and segregation, focuses on transport and mobility issues, and explores the intersections of culture and urban development.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Urban Geography, Reading material
Bijkomende info

Reader, course slides, course notes.

 

Leerresultaten

Algemene competenties

A sophisticated level of understanding of theories of urban geography

An in-depth knowledge of the historical and contemporary social, cultural, and economic changes affecting cities.

The ability to critically analyze city case studies using complex theoretical tools.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 80% van het eindcijfer

HOC Presentatie bepaalt 20% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Written exam met een wegingsfactor 60 en aldus 80% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie HOC Presentatie dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Critical summary & discussion met een wegingsfactor 20 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Written examination and permanent evaluation of one assignment. Partial marks for this assignment, if the student obtains at least half of the score, are transferred to the second session and to the next academic year. Students may not relinquish partial marks.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Bachelor in de agogische wetenschappen: Startplan
Bachelor in de geografie: Standaard traject
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor sociale geografie
Master of Geography: Standard track (enkel aangeboden in het Engels)
Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning: Traject 1 (Bachelor via SCH of VRB)
Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning: Traject 2 (Master op dossier)
Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning: Traject 3 (Bachelor of Master rechtstr)