3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4008168ENR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektriciteit
Onderwijsteam
Gerd Vandersteen (titularis)
Onderdelen en contacturen
12 contacturen Hoorcollege
30 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Learning objective

Analysis and design of analog electronic circuits is done using computer aided engineering (CAE) tools. The methods used comprise dc analysis, ac analysis, transient analysis, harmonic balance analysis, shooting method, large-signal / small signal analysis,… It is evident that every tool is optimized to analyze a specific type of circuit or analysis. Take for example the transient simulation which is available in SPICE. This transient simulator is not suited for analyzing nonlinear microwave circuits or for the noise analysis in mixers. To solve this problem, simulation techniques such as harmonic balance were developed. Harmonic balance assumes that all signal are either periodic of quasi-periodic. This makes harmonic balance unsuited for non-quasi-periodic signals, but makes the technique superior for the analysis of nonlinear microwave circuit and the noise analysis of mixer.
The aim of the course is to teach the future engineer the pros and contras of the different available simulation tools. This way, he/she should be able to judge which CAE-tool is the most appropriate for solving his/her design or analysis problem. Besides the choice of the analysis tool, there is also the problem of setting the simulation parameters correctly. This requires some background in the actual implementation of the simulations techniques. Hence, a theoretical background of the different simulation techniques must be given in the course. In addition to the theoretical aspect, it is important to have practical experience with the simulation tools. This will lead to a future engineer which does not waste time by simulating with a sub-optimal simulation tool.


Elektronica, Netwerken en filters

Content

 
I.    THEORETICAL CONSIDERATIONS

DC & AC ANALYSIS TECHNIQUES

TRANSIENT ANALYSIS TECHNIQUES
-    Assumptions
-    Integration methods and integration step
-    Simulation parameters
-    Simulation of oscillators
-    Extension: transient analysis with periodic signals: the shooting method

HARMONIC BALANCE
-    Principle of harmonic balance
-    Time-domain to frequency domain transformation: periodic and quasi-periodic transformations
-    Large-signal / small-signal analysis
-    Analysis of oscillators with harmonic balance
-    Sparse matrix technique for solving sets of equations
-    Extension: non-quasi-periodic analysis: the envelop simulator.

II.    PRACTICAL APPLICATION OF THE THEORY THROUGH THE USE OF THE CAE-TOOLS

To put the theory into practice, several practical assignments are given to apply the CAE-tools to analyze given designs. The assignment requires the analysis of one circuit with several simulation method. An example is the analysis of comparing a harmonic balance based method with a transient analysis based method. Following methods for the basis of the practical assignments:
-    Analysis of a high-frequency oscillator
-    Analysis of the nonlinear distortion of an amplifier: single-tone excitation en modulated signals, nonlinear behavior (IP2, IP3)
-    Analysis of a mixer: isolation, nonlinear behavior (IP2, IP3)
-    Noise analysis of a mixer

K.S. Kundert, "The Designer's Guide to SPICE&SPECTRE", Kluwer Academic Publishers, 1995.
Rodrigues P.J.C., "Computer-Aided Analysis of Nonlinear Microwave Circuits", Artech House Publisher, 1998
Maas, S.A., "Nonlinear Microwave Circuits", Artech House, 1988


Mode of assessment

The student must understand the underlying theory to efficiently apply the analysis techniques. He/she must therefore be able to pick-out the correct simulation technique, with the proper simulation parameters, in order to obtain an efficient and correct simulations.

The evaluation of the student's knowledge will be done through an assignment where the student applies the techniques on a practical problem. The problem at hand is defined together with the student and depends on his/her interest. The circuit to be simulated can e.g. be a design problem that the student needs to deliver for other courses.

Bijkomende info

Additional references:

K.S. Kundert, "The Designer's Guide to SPICE&SPECTRE", Kluwer Academic Publishers, 1995.
Rodrigues P.J.C., "Computer-Aided Analysis of Nonlinear Microwave Circuits", Artech House Publisher, 1998
Maas, S.A., "Nonlinear Microwave Circuits", Artech House, 1988

Leerresultaten

Algemene competenties

The aim of the course is to teach the future engineer the pros and contras of the different available simulation tools. This way, he/she should be able to judge which CAE-tool is the most appropriate for solving his/her design or analysis problem. Besides the choice of the analysis tool, there is also the problem of setting the simulation parameters correctly. This requires some background in the actual implementation of the simulation techniques. Hence, a theoretical background of the different simulation techniques must be given in the course. In addition to the theoretical aspect, it is important to have practical experience with the simulation tools. This will lead to a future engineer which does not waste time by simulating with a sub-optimal simulation tool.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Oral project defense met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

The student must understand the underlying theory to efficiently apply the analysis techniques. He/she must therefore be able to pick-out the correct simulation technique, with the proper simulation parameters, in order to obtain an efficient and correct simulations.
Working out a practical analysis problem on an individual basis will test this.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie: Standaard traject
Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica: Standaard traject
Master of Electrical Engineering: Standaard traject BRUFACE J (enkel aangeboden in het Engels)