6 ECTS credits
155 u studietijd

Aanbieding 3 met studiegidsnummer 1023095BEW voor werkstudenten in het 1e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Onder uitwisselingsakkoord mbt studiedelen
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Politieke Wetenschappen
Onderwijsteam
Alexander Mattelaer (titularis)
Onderdelen en contacturen
16 contacturen Hoorcollege
10 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
129 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

This course aims to provide students with an introduction to the history and functioning of the European Union (EU). Students are expected to acquire a basic understanding of the European institutions and policy-making processes. The course seeks to enable students to independently analyse and interpret various EU policies and the process of European integration itself. Various academic disciplines contribute to European studies. While this course is principally based on political science approaches, it seeks to integrate insights from history, law and economics.

Studiemateriaal
Handboek (Aanbevolen) : The Government and Politics of the European Union, Neill Nugent, 8de, Palgrave Macmillan, 9781137454089, 2017
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Syllabus & weekly readings, Various authors, Canvas
Bijkomende info

The course is built around a series of weekly lectures and classroom discussions covering the history of European integration, an overview of the principal institutions, and an introduction to selected policy areas. Students are expected to take notes to accompany the available reading materials. A full course overview is given in the course syllabus. For working students several wrap-up sessions are foreseen.

Leerresultaten

Algemene competenties

  • Students gain insight in the history, decision-making and various policies of the European Union. They acquire the knowledge and skills to understand and interpret past evolutions as well as current events shaping the European construction in a multidisciplinary manner.
  • Students acquire the technical ability to consult the scholarly literature on the European Union as well as official EU policy documents and legislation.
  • Students are expected to “learn to learn”: instead of assimilating ready-made answers, students become proficient in distilling the essence out of a mass of information and formulating their own answers to complex questions.
  • As the course is taught in English, students acquire the knowledge and skill to read, write and communicate about European integration in the international lingua franca.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Students will be evaluated on the basis of an written exam, which will account for 100% of the course grade. As a matter of standard practice, the exam will be conducted in English. (Students enrolled in study programmes taught in Dutch have the right to request an exam in Dutch in line with the VUB Teaching and Exam Regulations. The student needs to file a request for such an exception via the procedure indicated on student.vub.be/en/es by the 1st of December.)

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: Standaard traject
Bachelor of Social Sciences: Political Sciences (enkel aangeboden in het Engels)
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting politieke wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting sociologie, minor politieke wetenschappen
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie: - afstudeerrichting politieke wetenschappen, minor onderwijs
Master in de agogische wetenschappen: profiel culturele agogiek
Master in de agogische wetenschappen: profiel sociale agogiek
Master in de agogische wetenschappen: profiel onderwijsagogiek
Schakelprogramma Master of Science in de politieke wetenschappen: Standaard traject
Schakelprogramma Master of Science in de politieke wetenschappen: Standaard traject (ws)
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de politieke wetenschappen: Standaard traject
Voorbereidingsprogramma Master of Science in Communication Studies: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)